Контакт телефон +389 (0) 2 2532 000

Логистика

Логистика

Во ОКТА развиваме беспрекорен логистики систем, со цел да ги снабдуваме нашите потрошувачи брзо и ефикасно. Со нашата експертиза и искуство нудиме интегрирани логистички услуги специјално прилагодени на потребите и барањата на секој клиент. Целиме кон градење на долгорочни врски со сите наши клиенти, кои ќе претставуваат бенефит и за двете страни. 

На клиентите им нудиме можност за директна испорака до нивната посакувана дестинација со авто или железнички превоз. Дополнително, нашите потрошувачи имаат можност да ги преземат дериватите од инсталациите во ОКТА со превоз кои самите ќе го организираат.

Со доследна примена на корпоративните оперативни процедури и работни упатства, ОКТА успешно одговара на барањата на релевантните домашни стандарди, обезбедувајќи целосен асортиман на логистички услуги на своите клиенти и постигнувајќи ги најновите стандарди за заштита на животната средина.