Контакт телефон +389 (0) 2 2532 000

Производи

Компанијата на пазарот нуди висок квалитет на производите кои се во согласност со најстрогите домашни и Европски стандарди.
Главните производи со кои што се тргува на големо и кои што се користат во патниот, железничкиот и авионскиот транспорт се: 

Покрај промените кај индустриската потрошувачка во изминативе години, каде се забележува сè поголема употреба на полесни нафтени дестилати, како и користење на алтернативни извори на енергија, во портфолиото на ОКТА може да се најдат следниве производи кои се користат за греење:

Покрај асортиманот на производи кои што се користат како извори на енергија, во понудата на ОКТА достапни се уште и следните производи наменети за индустриските корисници:
  • Битумен - 50/70
  • Битумен - 80/100
  • Растворувачи ( вајт-шпирит, хексан и специјални бензини)
  • Полимерен битумен
  • Битуменска емулзија