Контакт телефон +389 (0) 2 2532 000

Потсетник за потрошувачи за снабдување со електрична енергија

Потсетник за потрошувачи за снабдување со електрична енергија

Либерализацијата на пазарот на електрична енергија носи големи поволности за потрошувачите. Ако се одлучите да го промените досегашниот снабдувач, со изборот на нов снабдувач треба да добиете стабилен и сигурен партнер кој ќе ви понуди снабдување со електрична енергија по најповолни услови и цени. Во овој потсетник ги наведуваме основните информации што ќе ви помогнат да се одлучите нашата компанија да биде ваш снабдувач со електрична енергија и сигурен партнер, во согласност со Законот за енергетика, правилата за снабдување со електрична енергија, мрежните правила и сите останати акти кои ја регулираат оваа област.

Целосниот текст на Потсетникот за потрошувачи може да го погледнете тука.