Контакт телефон +389 (0) 2 2532 000

ОКТА АНТИФРИЗ

ОКТА Антифриз

ОКТА Антифриз го задоволува нивото на квалитет на следниве спецификации: ASTM D3306, SAE J1034, BS 6580, AFNOR NF R150-601, ΦΕΚ 2988/Β/22-11-2013.
ОКТА Антифриз е концентрат за ладење на мотори на база на етилен гликол и специјални адитиви за заштита на системот за ладење од замрзнување и корозија. За зголемување на заштитата потребно е да се користи најмалку 33% воден раствор на концентратот.