Контакт телефон +389 (0) 2 2532 000

Наша визија и мисија

Наша Визија

Да бидеме регионален енергетски центар со одржлив раст вграден во нашата стратегија.


Наша Мисија „Енергија за живот“

Да нудиме квалитетни производи и услуги во енергетскиот сектор, услужувајќи ги нашите клиенти на домашниот и соседните пазари на ефикасен и иновативен начин.


Наши Принципи
  1. Безбедноста е секогаш наш највисок приоритет
  2. На нашите клиенти им нудиме вредност
  3. Се однесуваме одговорно кон општеството и животната средина
  4. Ги почитуваме нашите колеги и партнери промовирајќи лидерски вредности, тимска работа, иновативност, континуирано унапредување и ориентираност кон резултати
  5. Инвестираме во одржлив развој
  6. Континуирано ја подобруваме нашата конкурентност
  7. Применуваме високи стандарди на корпоративно управување
  8. Создаваме вредност за нашите акционери, фокусирајќи се кон континуирано подобрување на нашите резултати и приливот на средства
   Наши Атрибути
    1. Интегритет 
    2. Професионализам 
    3. Посветеност 
    4. Расудување 
    5. Иницијатива 
    6. Транспарентност